Powered by Smartsupp

Blog

Čo je územno-plánovacia informácia a ako ju získam?

5. februára 2024

Konečne ste našli vhodný pozemok na výstavbu rodinného domu, developerského projektu alebo len tak na investovanie do budúcna? Aký je postup, aby ste zbytočne neinvestovali do „nestavebnej“ parcely?

Nezabúdajte na to, že ešte pred samotnou kúpou je určite najpodstatnejšie zistiť, či parcela, o ktorú máte záujem je z pohľadu územného plánovania vhodná k zastavaniu.

Čo je územno-plánovacia informácia a ako ju získam?

 

Územno – plánovacia informácia je informácia o funkčnom využití pozemku.

 

To znamená, že tento dokument poskytuje pomerne presné údaje o tom, či a čo sa dá na konkrétnom pozemku postaviť. ÚPI vychádza z platného územného plánu obce.

územno-plánovacia informácia

Kde požiadať o ÚPI?

Žiadosť o ,,úpeíčko,, sa podáva na obecnom/miestnom stavebnom úrade. Vo väčšine prípadov je vzor žiadosti dostupný na stránke daného úradu. Žiadosť sa podáva najlepšie osobne – teda ja to tak robím vždy 🙂  Určite odporúčam vyhotovenie v 2 kópiách. Jednu odovzdáte na úrade, druhú si dáte oraziť a máte potvrdenie, že ste to vôbec podali 🙂

Čo musí takáto žiadosť obsahovať, ak  nie je na webe tlačivo?

  • meno a priezvisko u fyzickej osoby / identifikačné údaje u právnickej osoby, emailový a telefonický kontakt, korešpondenčnú adresu,
  • identifikácia adresáta – stavebného úradu / obce, v ktorej sa pozemok nachádza
  • katastrálne územie pozemku, číslo parcely a register parcely („C“ alebo „E“)
  • účel žiadosti a stručný opis zámeru – pr. výstavba rodinného domu, výstavba bytového domu,…
  • prílohy: list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, geometrický plán – NIE JE NUTNOSŤ!

územno-plánovacia informácia

Vybavenie žiadosti

Vybavenie by nemalo trvať viac ako 2 týždne – ak ste zabudli dátum podania, máte ho na kópii žiadosti, ktorú ste predkladali 🙂

Doba spracovania sa môže líšiť od konkrétneho úradu. Podpisom starostu obce získava dokument právoplatnosť a to s platnosťou 2 roky od jeho vystavenia.

Vyjadrenie Vám príde poštou na adresu, ktorú ste uviedli v hlavičke Žiadosti o ÚPI alebo do mailu.

 

Kto môže požiadať o ÚPI?

O ÚPI môže požiadať KTOKOĽVEK na AKÝKOĽVEK pozemok. Čiže ak si robíte už dlho zálusk na nejaký pozemok, či kvôli developerskému projektu, alebo kvôli vysnívanému hniezdočku lásky, šup šup do toho.

JE TO BEZPLATNÉ 🙂

 

Ak som vám čo i len trošku pomohla, som rada 🙂